GİZLİLİK POLİTİKASI

 1. GENEL

Bundan böyle “DLG Fuarcılık” olarak anılacak DLG Fuarcılık Limited Şirketi web sitesini ziyaret edenlerin gizliliğini korumayı ilke olarak benimsemiştir. Bu nedenle, işbu Gizlilik Politikası (“Gizlilik Politikası”), web sitemizi kullanırken kullanıcılara ilişkin ne tür bilgilerin DLG Fuarcılık tarafından alındığını, bunların nasıl kullanıldığını ve korunduğunu açıklamaktadır. Website’miz veya diğer iletişim kanallarımız aracılığı ile DLG Fuarcılık’a kişisel verilerinizi iletmeniz halinde bu veriler Gizlilik Politikası’na uygun olarak kullanılacaktır.

Ayrıca işbu Gizlilik Politikası çerçevesinde bu bilgilerin doğruluğunun sizin tarafınızdan nasıl denetlenebileceği ve istediğinizde DLG Fuarcılık’a başvurarak bu bilgilerin silinmesini nasıl sağlayabileceğiniz belirtilmektedir. Söz konusu bilgilerin, mevcut ve geçerli olan veri koruma düzenlemelerine uygun olarak işlenmesi ve kullanılması için gerekli olan her türlü işlem DLG Fuarcılık tarafından yerine getirilecektir.

Bu Websitesini ve içeriğindeki servisleri (“Hizmetler”) kullanıyor olmanız, Gizlilik Politikası’nı ve kurallarını okuduğunuz ve kabul ettiğiniz anlamına gelir. Ayrıca herhangi bir Website üzerinden DLG Fuarcılık tarafından sunulan ürün veya hizmetleri satın almak veya kullanmakla işlem tarihinde geçerli Gizlilik Politikası’nda belirtilen hususları kabul etmiş olduğunuz varsayılacaktır. Bu nedenle Website’yi her ziyaret edişinizde ve mobil uygulamalarımızı her kullanışınızda Gizlilik Politikası’nı görüntülemenizi tavsiye ederiz.

İşbu Gizlilik Politikası, DLG Fuarcılık sitesinden link verilmiş başka siteler (hyperlinked web siteleri) için geçerli değildir.

 

 1. GİZLİLİK POLİTİKASININ TAKİBİ/DEĞİŞİKLİK

DLG Fuarcılıkherhangi bir zamanda önceden haber vermeksizin Gizlilik Politikası’nda değişiklik yapma ya da ek Politika getirme hakkına sahiptir. Kullanım sırasında toplanan bilgilerin niteliklerinden, nasıl kullanıldığından, bu bilgilerin Üçüncü Kişiler ile hangi durumlarda paylaşıldığından ve gerekli tüm gizlilik Politikası’ndan haberdar olunması için yapılan değişiklikler bu sayfada sunulacaktır. Bu çerçevede, size ait hangi bilgilerin saklandığına ve bu bilgilerin nasıl kullanıldığına dair güncel olarak bilgi almanıza olanak sağlanacaktır.

DLG Fuarcılık’ın, Gizlilik Politikası’nda değişiklik yapma hakkı saklı olduğundan, Gizlilik Politikası’nın düzenli olarak takibi ve okunması Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Bu Websitesi ve Hizmetlerini, yapılabilecek bu tarz bir değişiklikten sonraki kullanım, Gizlilik Politikası’ndaki değişiklilerin kabul edildiği anlamını taşır.

 

 1. KİŞİSEL VERİLER

Belirli bir kişiye ait kullanılacak ve işlenecek bilgiler, yalnızca bu kişinin kendi istemiyle veri girmesi ya da bu hususta açıkça muvafakat vermesi halinde mümkündür. Veri girilmesi veya bu hususta açıkça muvafakat verilmesi, kişinin aşağıda belirtilen şartlar ile mutabık olduğunun göstergesidir.

DLG Fuarcılık 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer uygulanabilir mevzuat hükümleri doğrultusunda veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmektedir. Bu kapsamda kişisel verileriniz burada belirtilen şartlar uyarınca DLG Fuarcılık tarafından veya veri sorumlusu olarak DLG Fuarcılıkadına kaydedilmekte, işlenmesini gerektiren sebepler bulundukça güncellenmekte ve saklanmakta, yurt içi ve yurt dışında üçüncü kişiler ile paylaşılmakta ve Kanunda belirtilen diğer yöntemlerle işlenmektedir.

DLG Fuarcılıkaçık rızanıza istinaden veya ilgili yasal düzenlemelerde izin verilen hâllerde, kişisel verileriniz kapsamında:

 • Adınızı, soyadınızı, mesleğinizi, adresinizi, IP bilgileri, şirket bilgilerinizi, size ve şirketinize ait telefon ve faks numaralarınızı, e-posta adresinizi ve diğer iletişim bilgilerinizi,
 • Kimlik bilgilerinizi,
 • Hizmet paketiniz ve kullanım bilgilerinizi,
 • Ürün ve hizmetlere ilişkin talep ve şikâyetleriniz kapsamında çalışanlarımıza iletmiş olduğunuz bilgilerinizi,
 • İnternet sitemiz, mobil uygulamalarımız ve diğer iletişim ve hizmet kanallarımızı kullanımınıza ait bilgilerinizi,
 • Ürün veya hizmetlere ilişkin tercihlerinizi veya geçmişteki deneyimlerinizi, toplayabilir.

Vermiş/açıklamış/kaydetmiş olduğunuz kişisel bilgilerin DLG Fuarcılık’a açık olacağını dikkate alarak bu bilgileri açıklamış olduğunuzu ve Websitesi’ne açıkladığınız, kaydettiğiniz her bilginin, içeriğin DLG Fuarcılık’a karşı gizliliğini yitirdiğini kabul etmektesiniz. Kişisel bilgilerinizi diğer kullanıcılarla veya Üçüncü Kişiler’le paylaşmayı seçerseniz, kaydettiğiniz/ilettiğiniz her bilgi ve içeriğin diğer kullanıcılara ve Üçüncü Kişilere karşı da gizliliğini yitirdiğini kabul etmiş sayılacaksınız.

Kişisel verilerinizle ilgili olarak verdiğiniz izin, size hizmet vermek; Hizmetlerin, DLG Fuarcılık’ın, üyelerin, Üçüncü Kişiların tanıtım faaliyetleri; hukuki gereklilikler vb. hallerde kullanma iznini de içermektedir.

DLG Fuarcılıkaçık rızanıza istinaden veya ilgili yasal düzenlemelerde izin verilen hâllerde, kişisel verilerinizi:

 • Verdiği hizmete ilişkin gereksinimlerinizi daha iyi karşılamak,
 • Size özel teklifleri ve hizmetleri sunmak,
 • Veri tabanı oluşturarak, listeleme, raporlama, doğrulama, analiz ve değerlendirmeler yapmak, istatistiki bilgiler üretmek, misafir deneyimine yönelik segmentasyon, kullanıcı profili oluşturma, tekilleştirme, veri zenginleştirme faaliyetleri gerçekleştirmek ve gerektiğinde gizlilik koşullarına uymak kaydı ile bunları işin uzmanları üçüncü kişiler ile paylaşmak,
 • İnternet sitemizi, mobil uygulamalarımızı ve diğer iletişim kanallarımızı ne şekilde kullandığınıza dair analiz yapmak ve sizlere daha iyi hizmet için iletişim kanallarımızı size özgü hale getirmek,
 • Hizmetlerimizi ve bunlara ilişkin kişisel seçim olanaklarınızı araştırmak ve geliştirmek,
 • Pazar araştırması amacıyla doğrudan veya bu amaçla hizmet alınan hizmet sağlayıcılar vasıtası ile bizimle paylaşmış olduğunuz iletişim kanalları üzerinden sizinle irtibat kurmak,
 • Hizmetlerimizi veya ilgili ürünleri sizlere tanıtmak, yeni hizmetler, özel teklifler ve ilgi çekici bulacağınızı düşündüğü diğer bilgiler hakkındaki promosyon niteliğindeki ticari iletişimi sürdürebilmek,
 • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinizi saklama,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi ve yetkili idari kuruluşların talepleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini ve taleplerinin yerine getirilmesi, amacıyla kullanabilir.

 

DLG Fuarcılıkaçık rızanıza istinaden veya ilgili yasal düzenlemelerde izin verilen hâllerde, kişisel verilerinizi burada sayılan amaçlar doğrultusunda yurt içi ve yurt dışında:

 • İş ortaklarıyla,
 • Çalışanlarıyla, grup şirketleriyle, hizmet sağlayıcılarıyla, iş birlikleri ve ortaklıkları çerçevesinde diğer şirketlerle,
 • Verdiği hizmete ilişkin ilgili mevzuat gereği yurtiçi ve yurtdışında yetkili idari kuruluşlar ve yasal zorunluluklar doğrultusunda, diğer ilgili kişi ve kuruluşlarla ve ilgili idari mercilerle paylaşabilir.

DLG Fuarcılıksizin tarafınızdan verilmiş olan bilgileri ve kaydedilen içeriği veritabanlarında tasnif edip saklayabilir, Websitesinin, DLG Fuarcılık’ın faaliyet alanındaki işlerin ve Hizmetlerin amaçlarıyla uyumlu olarak kullanabilir, işleyebilir, mevzuata uygun olarak yurt içine ya da yurt dışına transfer edebilir, veritabanındaki verilerden dilediği gibi yararlanabilir. Kullanıcı bu konuda DLG Fuarcılık’a açıkça izin vermiştir. DLG FuarcılıkWebsitesi aktivite bilgilerinden, erişim araçlarından ve browser bilgilerinden de dilediği gibi yararlanma ve burada belirtilen amaçlar doğrultusunda gerekli olduğu müddetçe saklama hakkına sahiptir.

Her zaman DLG Fuarcılık’a başvurarak: (a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, (b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (d) yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme ve yurt dışında veri aktarımı için uygulanan teknik ve idari tedbirleri öğrenme, (e) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması durumunda bunların düzeltilmesini isteme, (f) kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmış olması şartıyla kişisel verilerinizin silinmesini veya anonim hâle getirilmesini isteme, (g) (e) ve (f) bentlerinde belirtilen işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (h) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme haklarına sahipsiniz. Bu yöndeki taleplerinizi yazılı ve imzalı olarak Kişisel Verilerin Korunması Yöneticisi adına Ertuğrul Mahallesi Demir Sok. Zeynelbey  İş Merkezi No:47 Kat:5 D:18 Süleymanpaşa Tekirdağ ‘da bulunan Türkiye’deki adresimize veya Websitemiz’de yer alan başvuru formu ile DLG Fuarcılıke-posta adresine üye olduğunuz e-posta adresi ile e-posta göndererek veya belirtilen diğer başvuru kanalları üzerinden iletebilirsiniz.

 

 1. KULLANICI ADI VE ŞİFRE

DLG Fuarcılıkolarak, bazı Hizmet ve bölümlerin kullanımını Üyelik/Kayıt şartına bağlı tutabiliriz. Kayıt sırasında Kullanıcı olarak size ad ve şifre verilebilir ya da sizin tarafından ad ve şifre oluşturulması istenebilir. DLG FuarcılıkWebsitesi’nin her üyesi kendisinin belirleyeceği bir kullanıcı adı ve parolaya sahip olur. “Kullanıcı adı” üyeye özeldir ve aynı kullanıcı adı iki farklı üyeye verilmez. “Şifre” sadece kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir.

Kullanıcı adının ve şifrenin muhafazasından, yanlış ya da hukuka aykırı kullanımından ve olası tüm izinsiz kullanımlarından doğrudan siz sorumlusunuz. Girişi üyelik koşuluna bağlı Hizmetlere ancak şifre ile giriş yapılabilir. ŞifrenizinWebsitemiz’de belirtileceği şekilde özel rakamlar, harfler ve karakterler kullanılarak daha güvenli bir biçimde oluşturulmasından ya da bunun için gerekli değişikliklerin yapılmasından siz sorumlusunuz. Üyelik adı ve şifre kullanılarak yapılan sizin veya sizin adınıza işlem yapan kişilerin tüm işlemlerin sorumluluğu da size aittir. Üye adı ve şifrenin kaybedilmesi, yetkisiz Üçüncü Kişilerin eline geçmesi ya da Üye güvenliğini tehdit eden bir durumla karşılaşılması halinde derhal Websitesi’ne haber vermeniz gerekmektedir.

 

 1. GÜVENLİK

DLG Fuarcılıkbilgilerinizin gizliliğinin korunmasına önem vermektedirDLG FuarcılıkWebsitesindeki tüm sayfaların güvenliği için azami gayret göstermektedir. Websitesi’nde kayıtlı bulunan verilerin gizliliğini, güvenliğini ve bütünlüğünü korumak için çok çeşitli teknik ve yönetimsel uygulamalardan yararlanılmaktadır.

Veri gönderdiğiniz formlarımız, iletim sırasında şifreli bir iletişim kanalı olan SSL ile korunmaktadır. Söz konusu bilgiler DLG Fuarcılık’a ulaştığında, bu bilgiler güvenlik ve gizlilik standartlarımıza uygun olarak korunmaktadır.

Verileriniz, ancak işbu Gizlilik Politikası’nda belirtildiği şekilde iş sürecimizin ihtiyaçları veya yasal zorunluluklar için gerekli oldukları sürece saklanmaktadır.

 

 1. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AİT SİTELER

Bu Websitesi’nde, başka internet sitelerini ziyaret etmenizi kolaylaştırmak amacıyla DLG Fuarcılık’ın işletmediği veya işletimini kontrol etmediği, Üçüncü Kişiler tarafından işletilen alt ve üst web siteleri bulunabilir ve bunlara bağlantı sağlanabilir/link/bilgi verilebilir ve Üçüncü Kişiler tarafından hazırlanan bazı içeriklerin bu bağlantılar üzerinden görüntülenmesini sağlayabilir. DLG Fuarcılık’ın erişim sağlanan bu websitelerinde hiçbir kontrolü bulunmadığından bunlara ilişkin, içerik, güvenlik, gizlilik politikaları ve iletişimin sürekli sağlanacağına dair herhangi bir garantisi ya da özel bir taahhüdü yoktur, ayrıca bu websitelerindesitemizin gizlilik hüküm ve şartları geçerli olmayacaktır. Sorumluluk, Üçüncü Kişilere ait sitelerde yazılı koşulara tabidir. Bu nedenle herhangi bir işlem yapılmadan önce söz konusu sitelerde yer alan güvenlik ve gizlilik Politikası’nın okunmasını tavsiye ederiz. 

Bağlantı verilen internet sitelerinde erişimizden, içeriğinden, kullanımınızdan ve verdiğiniz bilgilerden doğan sorumluluklar tamamen size ait olacaktır. Bağlantılı internet siteleri üzerinden kişisel verilerinize ilişkin yapacağınız her türlü paylaşım ilgili internet sitesini işleten ve uygulanabilir mevzuat kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden üçüncü kişiler tarafından yapılan bilgilendirme, diğer bildirim ve belirlenen kurallara tabidir. Söz konusu sitelere sağlanan kişisel bilgilerden, bu sitelerden istifade edilen içerikten ve servislerden veya bu sitelerin gizlilik politika ve uygulamalarından DLG Fuarcılık Ltd. Şti. sorumlu tutulamaz.

 

 1. TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER

DLG FuarcılıkWebsitesine veya kendisine iletilmiş ya da bir şekilde kaydedilmiş/kaydettirilmiş olan iletişim adreslerine, elektronik ileti veya ticari elektronik ileti gönderebilir. Ticari nitelikte olsun ya da olmasın, vermiş olduğunuz iletişim izinleri çerçevesinde her türlü elektronik iletişim aracılığıyla gönderilecek elektronik iletinin gönderimine önceden izin/onay verdiğiniz kabul edilir. Vermiş olduğunuz izni/onayı iptal etme ve ticari nitelikteki elektronik iletileri reddetme hakkını her zaman kullanabilirsiniz.Bu kapsamda tarafınıza gönderilen iletilerdeki seçenekler üzerinden söz konusu iletilerin bazı veya tüm iletişim kanalları üzerinden iletiminin durdurulması talebiniz üzerine DLG Fuarcılıktarafından sağlanır. Ret yolları, göndericisinin DLG Fuarcılıkolduğu elektronik iletilerde gösterilir. 

 

 1. GİZLİLİK POLİTİKASININ İHLALİ

DLG FuarcılıkGizlilik Politikasına uyulmaması ya da kuralları ihlal etme girişiminde bulunulması durumunda, ihlal tam olarak gerçekleşsin ya da gerçekleşmesin, sistemde mevcut bilgileri reddetme, içerikten çıkarma, silme hakkıyla birlikte önceden haber vermeksizin Kullanıcıların Websitesi ve Hizmetlere erişimini askıya alma, sonlandırma, üyeliği iptal etme hakkını (zorunlu olmamakla birlikte) saklı tutar. Bu kural, Gizlilik Politikası’nın Kullanıcı tarafından dolaylı ihlali ya da ihlal girişimi olması durumu için de geçerlidir.

DLG FUARCILIK LİMİTED ŞİRKETİ 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ("KVKK") UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Biz DLG Fuarcılık Limited Şirketi (buradan sonra “Şirket” olarak anılacaktır) olarak veri sorumlusu sıfatıyla; ziyaretçilerimizin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde; güvence altına alınması ve işlenmesi konusuna hassasiyetle yaklaşmaktayız. Bu çerçevede, KVKK kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri aydınlatmak istiyoruz.

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Tarafımızca ziyaretçilere ilişkin kendileri tarafından tarafımıza sağlanan kişisel veriler işlenebilmektedir. Tarafımızca, bizimle paylaşmanız veya gerekli olması halinde, işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

 

Kimlik Ad Soyad
İletişim İletişim adresi, E-posta bilgileri, Telefon numarası
Fiziksel Mekan Güvenliği Kamera kayıtları
Görsel ve İşitsel Kayıtlar Fuar esnasında çekilen fotoğraflar

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ 

Şirketimiz nezdindeki kişisel verilerinizin aramızda kurulan ilişki çerçevesi dahilinde, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle, doğruluklarını ve en güncel hallerini koruyarak; ilgili yasal düzenlemeler ve yasal otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyum gereği, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla Şirketimiz tarafından sistemlerimize kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, saklanacağını, yasal gerekler ile güncelleneceğini, kanunen kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve yasal sınırlar dahilinde yurtiçi veya yurtdışı 3. kişilere açıklanabileceğini/devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda sayılan şekillerde işlenebileceğini tarafınıza bildiririz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Şirket tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan benzer amaç ve sebeplerle işlenebilir.

Şirketimiz faaliyetlerini yerine getirmek amacıyla özellikle;

 • FaaliyetlerinMevzuata Uygun Yürütülmesi,
 • İletişimFaaliyetlerininYürütülmesi,
 • Müşteriler, fuar katılımcıları ve/veya fuar ziyaretçilerine ilişkin veri tabanlarının oluşturulması,
 • Ürün / HizmetlerinPazarlamaSüreçlerininYürütülmesi,
 • Düzenlenenorganizasyonlar, fuarlar ve sunulanhizmetlereilişkinbilgilendirmek
 • Talep / ŞikayetlerinTakibi,
 • VeriSorumlusuOperasyonlarınınGüvenliğininTemini,
 • YetkiliKişi, Kurum Ve KuruluşlaraBilgiVerilmesiFaaliyetlerininYürütülmesi,

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

HAKLARINIZ

KVKK'nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili; 

 • Şirket'in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,
 • Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek

haklarına sahipsiniz.

Ayrıca, Şirket'ten yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır.

Kişisel verilerinizin KVKK madde 7'de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Şirketten talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.

Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. 

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alanelektronikpostaadresinizikullanmak suretiyle Şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir. Şirket tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

DLG Fuarcılık Limited Şirketi

 

Mersis No

 

0302048820200010

 

Adres                                                                                                                    

 

Ertuğrul Mah Demir Sok Zeynelbey İş Merkezi No:47 Kat:5 Daire:18 Süleymanpaşa/Tekirdağ

 

Telefon: 0282 263 00 32

 

 

E-mail : info@dlgfuarcilik.com

 

 1. BİLGİ VE İLETİŞİM

www.dlgfuarcilik.com web sitesinin Gizlilik Politikası’na ilişkin sorularınız için info@dlgfuarcilik.com yazarak daha fazla bilgi alabilirsiniz.

DLG İlgili Kişi Başvuru Formu

Kişisel Verilere İlişkin Çalısan Adayı Aydınlatma Metni

Kişisel Verilere İlişkin Tedarikçi Çalışanı Aydınlatma Metni

Kişisel Verilere İlişkin Ziyaretçi Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu Karşılıklı Protokol